Loading…

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op onze website.

Als u doorgaat en dit website gebruikt, gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie tussen Ibiza Calm en u betrekking hebben op dit website. Als u het niet eens bent met een deel van deze voorwaarden, gebruik onze website dan niet a.u.b.

De term Ibiza Calm of ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van het website waarvan het adres is Postbus 70, Correos, 07814 Santa Gertrudis. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of bekijker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud van de pagina’s van dit website zijn uitsluitend voor uw algemene informatie en gebruik. De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  • Noch wij, noch derden bieden geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid, tijdigheid, prestatie, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op dit website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij uitsluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onjuistheden of fouten voor zover mogelijk door de wet toegestaan is.
  • Uw gebruik van informatie of materialen op dit website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zullen zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat producten, diensten of informatie die via dit website beschikbaar zijn, voldoen aan uw specifieke eisen.
  • Dit website bevat materiaal dat ons eigendom is of is gelicentieerd aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, de look, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de auteursrechtelijke mededeling, die deel uitmaakt van deze voorwaarden.
  • Alle handelsmerken die op dit website worden gereproduceerd, die niet eigendom zijn van of aan de exploitant zijn toegekend, worden op het website erkend.
  • Ongemachtigd gebruik van dit website kan leiden tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.
  • Van tijd tot tijd kan dit website ook links naar andere websites bevatten. Deze links worden ter beschikking gesteld om verdere informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat we deze website(s) endosseren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud gelinkedte website(s).
  • Wij behouden ons het recht om het even welke inhoud of opmerkingen te verwijderen.
  • Uw gebruik van dit website en eventuele geschillen die voortvloeien uit dit gebruik van ons website zijn onderworpen aan de wetten van Spanje.
Top